OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SITOL čistič barevných kovů 300 g

22,39 Kč

18,50 Kč bez DPH

Kód SIT-014
Počet kusů
Skladem: 17 kusy

SITOL čistič barevných kovů 300 g

SITOL ® cídidlo na kovy a sklo

Tekutý suspenzní lešticí prostředek

SITOL® čistí a leští především ušlechtilé kovy, slitiny mědi, chrom, nerezavějící ocel a stříbro. Zvláště vhodný je pro udržování povrchu kovových hudebních nástrojů, kovových zábradlí, kování a drobných předmětů z ušlechtilých kovů v domácnosti. Další použití má při leštění skla, zrcadel a při leštění sklokeramických desek kuchyňských sporáků.

SITOL ® není vhodný pro čištění hliníku a hliníkových předmětů a dále jej nepoužívejte na předměty přicházející do přímého styku s poživatinami a pitnou vodou.

 

Návod k použití:

Přiměřené množství SITOLU naneste na vlhký textil a předmět důkladně vyčistěte. Po zaschnutí suchým textilem vyleštěte. K čištění sklad lze použít SITOL zředěný a po zaschnutí vyleštit. Před použitím protřepat! Po práci s přípravkem si umyjte ruce a ošetřete mastným krémem.

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a ošetřete mastným krémem. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte.

Složení:

5 – 15 % anionaktivní povrchově aktivní látky, mýdlo.

Obsahuje amoniak.

 

Skladování:

Skladujte v původních obalech při teplotě +5 až + 30 °C. Chraňte před mrazem. Nespotřebovaný produkt spotřebujte jako nebezpečný odpad. Prázdný obal je recyklovatelný.

 

Spotřebujte nejlépe do 36 měsíců od data výroby uvedeného na zadní straně obalu.