OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SODA krystalická 1 kg

SODA krystalická 1 kg
Akce
- 20%

29,65 Kč

24,50 Kč bez DPH

původně 37,03 Kč

Kód SOD-113
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Soda krystalická, 1 kg

Soda krystalická je přípravek na změkčení vody.  
K namáčení velmi znečištěných oděvů (montérky apod.)
Zabraňuje tvorbě vodního kamene.
Vhodná k proplachování pivních trubek a úpravu pH vody v bazénu.
Vhodná do automatických praček
Zvyšuje účinnost pracího prášku


Dávkování:

Namáčení: 60 - 80 g / 10 l vody
Praní ve středně tvrdé vodě: 7,5 g / 10 l vody.
Praní ve velmi tvrdé vodě: 25 g / 10 l vody.
Rovná polévková lžíce obsahuje cca 7,5 g sody.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. První pomoc: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokyny pro zneškodnění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Složení:

Uhličitan sodný dekahydrát


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.