OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SODA Luxon odstraňovač vodního kamene u spotřebičů 100 g

32,43 Kč

26,80 Kč bez DPH

Kód SOD-150
Počet kusů
Skladem: 1 kus

Soda Luxon odstraňovač vodního kamene u spotřebičů 100 g

Soda Luxon odstraňovač vodního kamene u spotřebičů slouží jako rychlorozpouštěč vodního kamene pro: kávovary, varné konvice, napařovací žehličky, automatické pračky, myčky nádobí

 

Použití:

Kávovary: 1 polévkovou lžíci Luxonu rozpusťte v 1 l vody, nalijte do kávovaru, nechte přejít varem, nakonec propláchněte vodou.

Varné konvice: Konvici naplňte 1 l vody, přidejte 1 polévkovou lžíci Luxonu, uveďte do varu, potom vypněte a nechte působit 30 minut, nakonec opláchněte vodou.

Napařovací žehličky: 1 polévkovou lžíci Luxonu rozpusťte v 2 dl vody, nalijte do žehličky a nechte působit 30 minut, pak několikrát uvolněte páru a vypusťte celý obsah. Nakonec žehličku propláchněte čistou vodou.

Pračky: Obsah sáčku nasypte do prázdného bubnu pračky, spusťte hlavní prací program při teplotě 50 – 60 °C. Po dosažení teploty pračku zastavte a nechte působit 30 minut, potom pračku zapněte a nechte proběhnout celý program do konce.

Myčky nádobí: Myčku nádobí uveďte do provozu bez nádobí, po 15 minutách nasypte obsah sáčku do vody a nechte proběhnout celý program. Řiďte se pokyny výrobce spotřebiče.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Pokyny k odstranění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Složení:

Kyselina citronová

 

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.