OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SOMAT All in 1 48 ks

258,46 Kč

213,60 Kč bez DPH

Kód SOM-018
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Somat All in 1 tablety do myčky 48 ks

Somat All in 1 zajišťuje účinné čištění zaschlých skvrn. Výsledkem je čisté a lesklé nádobí bez námahy.

Použití:

Jedna tableta pro všechny druhy znečištění. 1. Snadno a čistě: Vybalte tabletu z ochranné fólie. 2. Vložte tabletu do dávkovače mycího prostředku. 3. Nevkládejte tabletu do košíku na příbory nebo do zásobníku soli.

Důležité: Somat All in 1 vykazuje účinné výsledky čištění dokonce i když kontrolka soli nebo oplachovače svítí. V obou případech je zachována oplachovací funkce i změkčení vody. Oplachovač a/nebo sůl můžete vždy dodatečně přidat k jakémukoli mycímu cyklu. Pokud máte tvrdší vodu než 21°dH (údaje o tvrdosti vody žádejte u dodavatele vody) nebo pozorujete na nádobí či v myčce stopy vodního kamene, přidejte sůl a/nebo oplachovač v nezbytném množství.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Složení:

5-15 % bělící činidla na bázi kyslíku, fosfonáty, polykarboxyláty, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, enzymy, parfémy (Benzyl alcohol, Limonene)

Skladování:

Uchovávejte v suchu a chladu při teplotě +5 až +40°C. Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby.