OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SOMAT All in 1 Lemon and Lime 46 ks

279,03 Kč

230,60 Kč bez DPH

Kód SOM-018
Počet kusů
Skladem: 20 kusy

Somat All in 1 Lemon & Lime, 46 ks

Somat All in 1 Lemon & Lime odstraní odolné zaschlé skvrny, ale také skvrny od čaje a kávy, i při nízkých teplotách na eco a krátké programy. Působí i bez předmáčení. Tablety se rychle rozpouští a působí okamžitě.


Použití:

Jedna tableta pro všechny druhy znečištění. 1. Jednoduše a čistě: Vybalte tabletu z ochranné fólie. 2. Vložte tabletu přímo do dávkovače na mycí prostředek. 3. Nedávejte nikdy tabletu do koše na příbory a do dávkovače soli.
Somat All in 1 má silné čistící účinky dokonce i v případě, že kontrolka soli nebo oplachovače svítí. V obou případech je funkčnost myčky zachována, protože mycí prostředek obsahuje oplachovače i změkčovače vody. Speciální sůl i oplachovač dávkovat vždycky můžete. Od tvrdosti vody nad 21°dH použijte jako podporu speciální sůl Somat special salt a oplachovač Somat rinse vždy. Informace o tvrdosti vody získáte u svého dodavatele vody.


Tablety do automatické myčky na nádobí.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Složení:

5-15 % bělící činidla na bázi kyslíku, fosfonáty, neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % polykarboxyláty, enzymy, parfémy (Limonene).


Skladování:

Uchovávejte v chladu a suchu při teplotě +5 až +40 °C. Chraňte před mrazem.


Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby.