OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SOMAT Classic tablety 100 ks

318,11 Kč

262,90 Kč bez DPH

Kód SOM-120
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

Tablety do myčky nádobí pro čisté a zářivé nádobí.

 

Čisticí prostředek, proti skvrnám od čaje a kávy, rychlá rozpustnost.

 

Návod k použití:

1.Tabletu vybalte z ochranné fólie. 2. Vložte tabletu přímo do dávkovače mycího prostředku Vaší myčky. 3. Nevkládejte do košíku na příbory nebo do zásobníku soli.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

 

Složení:

5 - 15 % bělící činidla na bázi kyslíku, polykarboxyláty, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, enzymy, parfém (Limonene)

 

Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby uvedeného na obalu. Po skončení doby trvanlivosti, odložte v místě sběru komunálního odpadu.