OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SOMAT leštidlo do myčky 750 ml

134,67 Kč

111,30 Kč bez DPH

Kód SOM-015
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

Somat leštidlo do myčky, 750 ml

Somat leštidlo do myčky obsahuje zesilovač sušení.
Extra lesk
S prostředkem na ochranu skla
Velmi účinný na plasty


Použití:

Nalijte oplachovač do zásobníku myčky.


Oplachovač do myček na nádobí.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Složení:

5-15% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (kyselina mravenčí)


Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby.