OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SUBSTRÁT pokojový 20 l

95,59 Kč

79,00 Kč bez DPH

Kód SUB-106
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Substrát pokojový, 20 l

Substrát pokojový je vyroben z rašeliny, kůrového humusu s upravenou reakcí a je obohacen živinami. Svými vlastnostmi zaručuje optimální provzdušnění kořenového balu, a tím urychluje růst kořenů. Zásobuje rostliny všemi důležitými živinami včetně mikroprvků
VITALITY KOMPLEX podporuje růst kořenů + zvyšuje odolnost rostlin vůči stresu a vitalitu rostlin.
Hnojivo KRISTALON poskytuje viditelný a okamžitý účinek.
Aktivní humus obohacuje půdu o huminové kyseliny a organickou hmotu.


Rozsah a způsob použití:

Substrát se používá pro pěstování pokojových květin. Svými vlastnostmi zaručuje optimální provzdušnění kořenového balu, a tím urychluje růst kořenů. Před naplněním květináče substrátem zakryjeme otvory pro odtok vody kamennými střepy. Tím je regulován odtok vody a zaručeno provzdušení kořenů. Na dno květináče dáme trochu substrátu, zasadíme rostlinu a doplníme substrátem. Ten lehce přitlačíme a provlhčíme. Po zasazení prvních 10 dní zaléváme poněkud méně, aby rostliny vytvořily nové kořeny. Čerstvě přesazené rostliny neumisťujeme na místa s přímými slunečním zářením. Substrát by měl být ročně obnovován a pravidelně hnojen. Po 6-8 týdnech začněte s pravidelným přihnojován kombinovaným hnojivem.


Skladování:

Výrobek je nutné skladovat na suchých místech v neporušených obalech odděleně od ostatních hnojiv, potravin, krmiv a dezinfekčních prostředků i obalů od zmíněných přípravků. Uchovávejte mimo dosah dětí.


Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnost při práci. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.


První pomoc:

Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody, při náhodném požití vypláchněte ústa, vypijte asi 0,5 l vody. Při potřísnění pokožky omýt vodu a mýdlem. Při vážnějších případech, zejména při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc.


Způsob likvidace obalů:

Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin.


Doba použitelnost:

3 roky od data výroby