OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SUPER Blitz Sanitär 1 l

57,23 Kč

47,30 Kč bez DPH

Kód SUP-804
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Čisticí prostředek na sprchy, vany, dlaždice a amatury.

 

Návod k použití:

Přípravek naneste houbou na povrch, nechte krátce působit a opláchněte vodou. Nepoužívejte na mramor a vápenec.

 

Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ. Vypláchněte ústa velkým množstvím vody.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky. aniontové povrchové aktivní látky, fosfát, konzervační látky, parfém

 

Minimálně 24 měsíců od data výroby.