OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SUPER H Perfect 10 l kanystr

295,85 Kč

244,50 Kč bez DPH

Kód SUP-345
Počet kusů
Skladem: 13 kusy

SUPER H Perfect 10 l

Biologicky odbouratelný, bez fosfátů. Tento čisticí prostředek odstraní i silné nečistoty a nezanechává šmouhy.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

Udržujte dále od potravin, nápojů a krmiv. Zamezte styku s očima. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vodou (pouze tehdy, je-li postižený při vědomí).

.

Složení:

10 - 20 % anionické tenzidy, 1 - 5 % rozvětvený alkohol, méně než 0,5 % konzervační prostředek, méně než 0,5 % aromatické látky.