OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SVÍČKA LED velká CEREMONY s kmitajícím plamenem

151,25 Kč

125,00 Kč bez DPH

Kód SVI-078
Počet kusů
Skladem: 24 kusy

LED svíčka dekorační

Drobné prvky. Chraňte před dětmi.

Tento výrobek nevyhazujte s jinými odpady. Uživatel je zodpovědný za dodání opotřebeného výrobku do vyznačeného místa sběru opotřebených elektrických a elektronických zařízení. Přeškrtnutý kolový kontejner na odpadky poukazuje selektivní sběr elektrických a elektronických zařízení. Selektivní sběr a recyklace odpadů tohoto typu přispívá ochraně přírodních zdrojů a zamezují potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým může dojít v důsledku vadného odstraňování výrobku. Jiné informace o způsobu zneškodňování opotřebených zařízení můžete získat u příslušných místních úřadů nebo v místě koupě výrobku.

Výměna baterií: Otevřete kryt, který se nachází na spodu náhrobní svíčka, vyjměte vybité baterie R6, vložte nové a obraťte pozornost na označení pólů.