OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TEMPO čisticí leštěnka 300 ml

128,62 Kč

106,30 Kč bez DPH

Kód TEM-121
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Tempo čisticí leštěnka, 300 ml

Tempo čisticí leštěnka je tekutá forma Tempo pasty. Leštěnka je vhodná k čištění a leštění všech typů autolaků, včetně metalíz. Obsahuje jemná abraziva, která odstraňují zoxidovanou vrstvu laku a nečistoty, navrací autolakům původní barvu a lesk. Vytváří na karosérii konzervační voděodpudivý film.


Použití:

Leštěte krouživými pohyby na čistém a suchém autolaku měkkým hadříkem nebo houbou, případně ručním elektrickým nářadím (leštičkou) s vhodným měkkým potahem.


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


Obsah nebezpečných látek:

C12-14 alkylalkoholy, ethoxylované.