OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TOILET Duck gel Levandule 750 ml

49,61 Kč

41,00 Kč bez DPH

Kód TOI-042*D
Počet kusů
Skladem: 32 kusy

Toilet Duck gel Levandule, 750 ml

Toilet Duck gel Levandule je čistiíc a dezinfekční přípravek na WC mísu.
Zlikviduje 99,9 % bakterií.


Použití:

1. Zdvihněte poklop WC mísy. 2. Stlačte obě strany víčka s uzávěrem odolným proti otevření dětmi a odšroubujte. 3. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo. 4. Dezinfekce nad vodní hladinou, rovnoměrně nastříkejte 60 ml tekutého gelu pod obrubu celé WC mísy. 5. Nechte působit 5 minut. 6. Vyčistěte mísu kartáčem nad a pod vodní hladinou a spláchněte. 7. Láhev důkladně uzavřete. (Chcete-li zabránit usazování vodního kamene a udržet toalety čisté, použijte 3x týdně.)


Duck Deep Action Gel-Lavender čisticí a dezinfekční přípravek na WC mísu

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné brýle. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Obsahuje: alkoholy, C13-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované EO=8, kyselina mravenčí, alkyl(C12- 18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (C8-10).

Používejte pouze na WC mísy. Nemíchejte s bělícími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky.


Účinná látka:

0,1828 g alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)),
0,2742 g didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (C8-10)
ve 100 g přípravku.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfémy


Minimální doba skladovatelnosti:

Pro dosažení nejlepších výsledků, použijte do 2 let od data výroby (MAN) uvedeného na obale.