OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TOILET Duck gel Moře 750 ml

59,90 Kč

49,50 Kč bez DPH

Kód TOI-042*A
Počet kusů
Skladem: 13 kusy

Toilet Duck gel Moře 750 ml

Toilet Duck gel Moře je čisticí a dezinfekční přípravek na WC mísu.

Skutečná vůně, žádný zápach

Zlikviduje 99,9 % bakterií.

Tělo láhve vyrobené ze 30 % recyklovaného plastu s výjimkou etiket a víčka.

 

Použití:

1.Zdvihněte poklop WC mísy. 2. Stlačte obě strany víčka s uzávěrem odolným proti otevření dětmi a odšroubujte. 3. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo. 4. Dezinfekce nad vodní hladinou, rovnoměrně nastříkejte 60 ml tekutého gelu pod obrubu celé WC mísy. 5. Nechte působit 5 minut. 6. Vyčistěte mísu kartáčem nad a pod vodní hladinou a spláchněte. 7. Láhev důkladně uzavřete.

Chcete-li zabránit usazování vodního kamene a udržet toalety čisté, použijte 3 x týdně.

 

Nebezpečí:

Obsahuje: alkoholy, C13-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované E0=8, kyselina mravenčí, alkyl(C12-18) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (C8-10). Účinná látka: 0,1828 g alkyl (C12-18) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), 0,2742 g didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (C8-10) ve 100 g přípravku. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné brýle. Používejte pouze na WC mísy. Nemíchejte s bělícími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky.

Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfémy

 

Minimální doba skladovatelnosti do 2 let.