OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TOILET Duck gel Pine 750 ml

TOILET Duck gel Pine 750 ml
- 44%

33,28 Kč

27,50 Kč bez DPH

původně 59,90 Kč

Kód TOI-042*I
Počet kusů
Skladem: 38 kusy

Toilet Duck Ultra gel Pine 750 ml

Skutečná vůně, žádný zápach

Zlikviduje 99,9 % bakterií

Tělo láhve vyrobené ze 30 % recyklovaného plastu* *s výjimkou etiket a víčka.

Použití:

  1. Zdvihněte poklop WC mísy. 2. Stlačte obě strany víčka s uzávěrem odolným proti otevření dětmi a odšroubujte. 3. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo. 4. Dezinfekce nad vodní hladinou, rovnoměrně nastříkejte 60 ml tekutého gelu pod obrubu celé WC mísy. 5. Nechte působit 5 minut. 6. Vyčistěte mísu kartáčem nad a pod vodní hladinou a spláchněte. 7. Láhev důkladně uzavřete. (Chcete-li zabránit usazování vodního kamene a udržet toalety čisté, použijte 3 x týdně.)

Nebezpečí:

Duck® Deep Action Gel – Pine čisticí a dezinfekční přípravek na WC mísu Nebezpečí. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné brýle. Používejte pouze na WC mísy. Nemíchejte s bělícími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky.

Odstraňte obsah / obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.

 

Skladování:

Spotřebujte do 2 let od data výroby (MAN) uvedeného na obale.