OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TOILET Duck tekutý gel 750 ml

59,90 Kč

49,50 Kč bez DPH

Kód TOI-042*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
TOI-042*F

Dazzling Petals

TOILET Duck tekutý gel 750 ml

na dotaz 59,90 Kč
TOI-042*G

Mint Fresh

TOILET Duck tekutý gel 750 ml

3 kusy 59,90 Kč 47,00 Kč
TOI-042*A

Moře

TOILET Duck tekutý gel 750 ml

2 kusy 59,90 Kč 47,00 Kč
TOI-042*B

Citrus

TOILET Duck tekutý gel 750 ml

33 kusy 59,90 Kč
TOI-042*D

Levandule

TOILET Duck tekutý gel 750 ml

26 kusy 59,90 Kč
TOI-042*I

Pine

TOILET Duck tekutý gel 750 ml

43 kusy 59,90 Kč
TOI-042*E

Tropical Sunshine

TOILET Duck tekutý gel 750 ml

na dotaz 59,90 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Čistící a dezinfekční přípravek na WC mísu.

 

Návod pro použití:

Stlačte obě strany víčka a odšroubujte. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo. Rovnoměrně nastříkejte přípravek pod obrubu celé WC mísy. Po odstranění většího znečištění vyčistěte mísu kartáčem, nechte působit 60 minut a spláchněte. Používejte alespoň 3 x týdně, aby byla vaše toaleta čistá.

 

Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné brýle. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

 

Používejte pouze na WC mísy. Nepoužívejte s bělícími činidly ani jinými čistícími přípravky.

 

Minimální doba skladovatelnosti do 2 let.