OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TOMÍK na nádobí Lemon 5 l

138,55 Kč

114,50 Kč bez DPH

Kód TOM-052
Počet kusů
Skladem: 18 kusy

Tomík na nádobí Lemon, 5 l

Tomík na nádobí Lemon s příjemnou citronovou vůní.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfém (Limonene, Citral), Benzisothiazolinone.