OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TORSAN Color Power tekutý prací gel 4,5 l

272,25 Kč

225,00 Kč bez DPH

Kód TOR-023
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Tekutý prací prostředek s vysokou účinností pro praní při teplotách od 30 °C. Při silně znečištěném prádle je vhodné aplikovat malé množství přímo na skvrnu, aby prostředek mohl ihned působit. Při polovičním dávkování lze prostředek použít i pro ruční praní.

 

Dávkování:

 

Praní v automatické pračce:

Při náplni 4 – 5 kg pračky: 75 ml pro mírně znečištěné prádlo, 100 ml pro středně znečištěné prádlo, 125 ml pro silně znečištěné prádlo

 

Ruční praní:

40 ml / 10 l vody

 

Při vodě tvrdší než 16 °dH: + 25 ml

 

Upozornění:

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte na suchém a chladném místě. Po ručním praní si důkladně opláchněte ruce a ošetřete je vhodným kosmetickým krémem. Povrchové aktivní látky obsažené ve výrobku splňují legislativní požadavky na biologickou odbouratelnost. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad. Předáním odpovědné osobě ve sběrně nebezpečných dopadů

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obsahuje 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; Isocyclemone; alpha-hexylcinnamic aldehyde; Hexyl salicylate. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % mýdlo, méně než 5 % EDTA a její soli, konzervace (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL), parfém