OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TORSAN Green Power prací prášek 600 g

35,82 Kč

29,60 Kč bez DPH

Kód TOR-020
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Torsan je určený pro máčení a praní všech druhů tkanin, vlny a hedvábí. Je použitelný při všech teplotách, avšak nejvyšší účinnosti má pro praní vlny lnu při vyšších teplotách. Při velmi zašpiněném prádle zvyšte dávkování o jednu třetinu nebo raději předeperte v prací lázni s obsahem asi 70 g Torsanu. V případě, že se při praní používá voda vyšší tvrdosti než 8°dH je nutno přidávat do každého praní změkčovač vody a při máchání doporučujeme používat avivážní prostředek. Povrchové aktivní látky obsažené ve výrobku splňují legislativní požadavky na biologickou odbouratelnost.

 

Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě volejte lékařskou pomoc. Skladujte na suchém a chladném místě. Po ručním praní si důkladně opláchněte ruce a ošetřete je vhodným kosmetickým krémem. Zbytky přípravku a obal znečištěný přípravkem je nutno odstranit jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. Na níže uvedené e-mailové adrese je možno získat datový list. Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu.

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce PŘI STYKU S KŮŽÍ. Omyjte velkým množství vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

Obsahuje 2-(4-tercbutylbenzyl / propanal, Isocyclemone, alpha-hexylcinamic aldehyd, Hexyl salicylate. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchové aktivní látky, méně než 5 % bělicí činidla na bázi kyslíku, enzymy, parfém. Obsahuje uhličitan sodný, metakřemičitan disodný.