OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TUBA Rasant čisticí pěna na koberce 600 ml

194,81 Kč

161,00 Kč bez DPH

Kód TUB-022
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Tuba Rasant čisticí pěna na koberce, 600 ml

Tuba Rasant čisticí pěna na koberce s impregnací vláken je určena pro hloubkové čištění koberců a běhounů. Speciálně vyvinutá receptura s impregnací chrání vlákna před rychlým opětovným znečištěním. Tím zůstane koberec déle čistý. Přípravek není vhodný na sisal, kokos a samet. Lehce se nanáší a zanechává dlouhotrvající citronovou vůni.


Použití:

Před použitím vyzkoušejte stálobarevnost koberce na málo viditelném místě. Před čištěním koberec důkladně vyčistěte vysavačem. 1. Nastříkat: Před použitím dózu protřepejte. Tubu držte směrem dolů, asi 50 cm od povrchu, přitlačte ventil a pěnu rovnoměrně naneste na koberec. 2. Zapracovat: Pěnu důkladně vetřete navlhčeným jemným kartáčem do koberce. 3. Nechte působit: Pěnu nechte působit až do úplného vysušení koberce (alespoň 2 hodiny). Místnost dobře větrejte, aby se zkrátila doba působení. Na mokrý koberec nevstupujte. Po usušení důkladně vysajte. Při silném znečištění celý postup zopakujte.


Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Chraňte před slunečním zářením Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, alifatické uhlovodíky, méně než 5 % fosforečnany, neiontové povrchově aktivní látky a parfémy.


Spotřebujte do 4 let od data výroby uvedeného na obalu.