OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TUBA Rasant čistící pěna na koberce 600 ml

150,77 Kč

124,60 Kč bez DPH

Kód TUB-022
Počet kusů
Skladem: 27 kusy

Tuba čistící pěna s impregnací vláken je určena pro hloubkové čištění koberců a běhounů. Speciálně vyvinutá receptura s impregnací chrání vlákna před rychlým opětovným znečištěním. Tím zůstane koberec déle čistý. Přípravek není vhodný na sisal, kokos a samet. Lehce se nanáší a zanechává dlouhotrvající citrónovou vůni.

 

Návod na použití:

Před použitím vyzkoušet stálobarevnost koberce na málo viditelném místě. Před čištěním koberec důkladně vyčistěte vysavačem. Nastříkejte asi 50 cm od povrchu, přitlačte na ventil a pěnu rovnoměrně naneste. Pěnu důkladně vetřete pomocí kartáče na koberce. Nechte působit až do úplného vyschnutí (alespoň 2 hodiny). Místnost dobře větrejte, aby se zkrátila doba působení. Na mokrý koberec nevstupujte. Po osušení důkladně vysajte. Pří silném znečištění celý postup zopakujte.

 

Upozornění:

Specifická rizikovost: Extrémně hořlavý. Dráždí oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Upozornění: Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření, teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

Likvidace odpadu: Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Spotřebujte do 4 let od data výroby uvedeného na obalu.

 

Složení:
5-15% aniontové povrchově aktivní látky, alifatické uhlovodíky, <5% fosfáty, neiontové povrchově aktivní látky, vonné látky