OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

VANISH Action prášek na bělení a odstranění skvrn 470 g

114,95 Kč

95,00 Kč bez DPH

Kód VAN-132
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

Vanish Action prášek na bělení a odstranění skvrn, 470 g

Vanish Action prášek na bělení a odstranění skvrn poskytuje zářivou bělosti po 50. praní při 20 °C.
Odstraňuje skvrny.
Minimalizuje pachy.
Hygienicky čistí prádlo.
Tato dóza obsahuje 45 % recyklovaného plastu. (mimo víčka a etikety).


Použití:

Před praním: Smíchejte 10 g prášku s vodu (max 40 °C) tak, že voda zakryje prášek. Míchejte 30 vteřin. Naneste směs na skvrnu a nechte působit max. 5 minut. Podle potřeby skvrnu promněte. Vyčistěte a vysušte odměrku, než ji umístíte zpět do dózy. Poté prádlo vyperte jako obvykle.
Namáčení: Přidejte 1 odměrku do 4 litrů vody. Bílé prádlo namáčejte max. 6 hodin. Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete promnutím skvrny před vymáchání.
Praní: Přidejte do zásuvky k pracímu prostředku. U odolných a zaschlých skvrn 1 odměrku. U běžných skvrn 1 odměrky. Účinný již při 20 °C na odstranění skvrn a zabránění nežádoucímu obarvení.


Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku pro péči o oděv nebo látku.
Před použitím zkontrolujte stálost barvy otestováním na skrytém místě na látce. Opláchněte a nechte oschnout.
Po každém použití dózu opět uzavřete a přípravek Vanish uchovávejte na chladném a suchém místě.
Abyste dosáhli perfektních výsledků, může se stát, že bude nutné proces opakovat.
Nepoužívejte na koberce ani oděvy z vlny, hedvábí a kůže.
Nepoužívejte na lakované nebo barvené povrchy (např. dřevo, kovy atd.).
Nenamáčejte na látky s kovovými druky a zipy nebo s ohnivzdornou úpravou. Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům
přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým vymácháním.
Nekontaminujte výrobek v balení.
Po smíchání prášku s vodou nenechávejte roztok v uzavřené nádobě. I nadále se bude uvolňovat kyslík a narůstajíc tlak v nádobě by mohl způsobit, že bude roztok unikat.


Vanish Oxi Action prášek na bělení a odstranění skvrn

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.


Nebezpečné složky:

Uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3)


Pro citlivou pokožku se doporučuje použít rukavice. Neaplikujte na oblečení, které máte právě sobě.


Složení:

30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, zeolity, enzymy, optické zjasňovače, parfém.