OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

VANISH Oxi Action na skvrny tekutý 1 l

102,73 Kč

84,90 Kč bez DPH

Kód VAN-124
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Vanish na skvrny Oxi Action, 1 l

Vanish na skvrny Oxi Action odstraňuje skvrny.
Brání nechtěnému obarvení.
Minimalizuje pachy.
Pro posílení účinků praní
Bez chloru


Použití:

Ošetření před praním: Nalijte 2 ml na skvrnu tak, abyste ji celou překryli. Podle potřeby místo se skvrnou promněte. Nechte produkt působit max. 10 min. Dávkujte Vanish společně s pracím prostředkem podle instrukcí k praní.
Namáčení: Přidejte 100 ml přípravku do 4 l vody o teplotě max. 40 °C. Barevné prádlo namáčejte max. 1 hodinu a bílé prádlo max. 6 hodin. Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete promnutím skvrny před vymácháním.
Praní: Přidejte 100 ml přípravku společně s pracím prostředkem do zásuvky pračky. Dávkujte prací prostředek jako obvykle.

Doporučení k použití:
Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku pro péči o oděv nebo látku.
Před použitím zkontrolujte stálost barvy otestováním na skrytém místě na látce. Opláchněte a nechte uschnout.
Po vyprání nebo ošetření oděvů přípravkem Vanish, nesušte u zdroje přímého tepla ani na přímém slunci.
Pokud Vanish používáte k předpírání, použijte vlažnou vodu.
V zájmu dosažení nejlepších výsledků může být nutné proces zopakovat.
Nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění.
Nepoužívejte na koberce ani oděvy z kůže.
Nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy).
Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým vymácháním.
Nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut).
Nevystavujte produkt přímému slunečnímu světu.


Nebezpečí:

VANISH OXI ACTION TEKUTÝ ODSTRAŇOVAČ SKVRN. Nebezpečné složky: peroxid vodíku; alkoholy, C12-18, ethoxylované; alkoholy, C12-16, ethoxylované; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

V případě kontaktu s pokožkou pokožka může zbělat, neznepokojujte se. Bělicí účinek je dočasný a vratný. V případě potřísnění okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nemíchejte s jinými výrobky. Neaplikujte na oblečení, které máte právě na sobě.


Složení:

5-15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém