OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

VONNÁ gelová závěska FRE-PRO

100,67 Kč

83,20 Kč bez DPH

Kód VON-030*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
VON-030*A

Vonná gelová závěska FRE-PRO Spiced Apple/lčervené

26 kusy 100,67 Kč
VON-030*B

Vonná gelová závěska FRE-PRO Cotton Blosson/sv.modrá

24 kusy 100,67 Kč
VON-030*C

Vonná gelová závěska FRE-PRO Cucumber Melon/zelená

4 kusy 100,67 Kč
VON-030*E

Vonná gelová závěska FRE-PRO Mango/oranžová

24 kusy 100,67 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Vonná gelová závěska FRE-PRO Apple – lila

Vonná gelová závěska FRE-PRO Apple – lila je víceúčelová vonná závěska.
K zavěšení na stěnu nebo na skryté místo
Doporučená doba použití: 30 dní
Vyhovuje normě VOC v USA a v Evropě

Hang Tag je víceúčelová vonná závěska, která funguje kdekoli. Provoní vstupní prostory větších interiérů, ale uplatní se i na toaletách, v šatnách, skladech, v kupé, popř. i rozstříhaná ve vakuových strojích či osobních vozech.

Charakteristika vůně: Jablko, skořice a hřebíček, broskve, hruška, lesní plody, pomeranč, jasmín, ylang ylang a pižmo


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou. P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření. P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů předáním oprávněné osobě k likvidaci.


Nebezpečné komponenty k etiketování:

Méně než 6 % 3-fenylprop-2-enal (Cinnamaldehyd) (CAS 104-55-2)
Méně než 3 % 2-methyl-3-fenyl-2-propenal (?-methylcinnamaldehyd) (CAS 101-39-3)
Méně než 3 % fenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)- (Eugenol) (CAS 97-53-0)