OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WANSOU tekutý prací prostředek Black § Dark 1 l

58,08 Kč

48,00 Kč bez DPH

Kód WAN-046
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

Speciální prací prostředek na praní černého a tmavého prádla s příjemnou svěží vůní. Obsahuje látky chránicí tmavé barvy před vyblednutím a pere velmi šetrně. V případě silného zašpinění použijte odstraňovač skvrn či jiné speciální prostředky k tomu určené. Dodržujte pokyny výrobce textilií.

 

Dávkování:

Praní v automatické pračce při náplni 2 – 3 kg:

Voda do 14 ° dH: 60 ml při mírně znečištěném prádle, 90 ml při silně znečištěném prádle

Voda nad 14 ° dH: 75 ml pří mírně znečištěném prádle, 105 ml při silně znečištěném prádle

 

Ruční praní: 40 ml / 5 l vody

 

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje alkoholy, C12-15- rozvětvené a lineární etoxylované a benzensulfonovou kyselinu, C10-13-alkyl deriváty, sodné soli.

 

Složení:

5 - 15 % aniontové a neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % mýdlo, parfém, benzyl salicylate, benzisothiazolinone