OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WD Sense osvěžovač vzduchu spray 300 ml

26,50 Kč

21,90 Kč bez DPH

Kód WDS-201*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
WDS-201*I

Anti-Tobacco

WD Sense osvěžovač vzduchu spray 300 ml

19 kusy 26,50 Kč
WDS-201*F

Citrus

WD Sense osvěžovač vzduchu spray 300 ml

> 100 kusů 26,50 Kč
WDS-201*D

Levandule

WD Sense osvěžovač vzduchu spray 300 ml

> 100 kusů 26,50 Kč
WDS-201*E

Relax Aromatherapy

WD Sense osvěžovač vzduchu spray 300 ml

> 100 kusů 26,50 Kč
WDS-201*A

Oceán

WD Sense osvěžovač vzduchu spray 300 ml

> 100 kusů 26,50 Kč
WDS-201*B

Vanilka

WD Sense osvěžovač vzduchu spray 300 ml

> 100 kusů 26,50 Kč
WDS-201*G

Fresh Sheets

WD Sense osvěžovač vzduchu spray 300 ml

> 100 kusů 26,50 Kč
WDS-201*C

Spa Aromatherapy

WD Sense osvěžovač vzduchu spray 300 ml

> 100 kusů 26,50 Kč
WDS-201*H

Lilac

WD Sense osvěžovač vzduchu spray 300 ml

66 kusy 26,50 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Kvalitní osvěžovač vzduchu s technologií odstraňování nepříjemných pachů. Obnovuje svěžest a zanechává dlouhotrvající příjemnou vůni.

Návod k použití:

Před použitím důkladně protřepejte! Láhev držen ve svislé poloze. Doplňování je zakázáno.

 

Bezpečnostní upozornění:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy.  Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.

Složení:
propan pohonná látka, parfém

Distributor:

Sobotovice 30, 664 67 Syrovice, Tel.: +420 547 214 732, E-mail: atet@atet.cz, www.atet.cz