OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WD Sense osvěžovač vzduchu sprej 300 ml

28,92 Kč

23,90 Kč bez DPH

Kód WDS-201*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
WDS-201*I

WD Sense osv.vzduchu sprey Anti - Tobacco 300ml

> 100 kusů 28,92 Kč
WDS-201*F

WD Sense osv.vzduchu spr. Citrus 300ml

> 100 kusů 28,92 Kč
WDS-201*D

WD Sense osv.vzduchu spr. LEVANDULE 300ml

> 100 kusů 28,92 Kč
WDS-201*E

WD Sense osv.vzduchu spr. Relax Aromatherapy 300ml

> 100 kusů 28,92 Kč
WDS-201*A

WD Sense osv.vzduchu spr. OCEAN 300ml

> 100 kusů 28,92 Kč
WDS-201*B

WD Sense osv.vzduchu spr. VANILKA 300 ml

> 100 kusů 28,92 Kč
WDS-201*G

WD Sense osv.vzduchu spr. Fresh Sheets 300ml

> 100 kusů 28,92 Kč
WDS-201*C

WD Sense osv.vzduchu spr.Spa Aromatherapy 300ml

> 100 kusů 28,92 Kč
WDS-201*H

WD Sense osv.vzduchu sprey Lilac 300ml

> 100 kusů 28,92 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Kvalitní osvěžovač vzduchu s technologií odstraňování nepříjemných pachů. Obnovuje svěžest a zanechává dlouhotrvající příjemnou vůni.

Návod k použití:

Před použitím důkladně protřepejte! Láhev držen ve svislé poloze. Doplňování je zakázáno.

 

Bezpečnostní upozornění:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy.  Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.

Složení:
propan pohonná látka, parfém