OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WD Sense osvěžovač vzduchu sprej 300 ml

38,60 Kč

31,90 Kč bez DPH

Kód WDS-201*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
WDS-201*I

WD Sense osv.vzduchu sprey Anti - Tobacco 300ml

na dotaz 38,60 Kč
WDS-201*F

WD Sense osv.vzduchu spr. Citrus 300ml

77 kusy 38,60 Kč
WDS-201*D

WD Sense osv.vzduchu spr. LEVANDULE 300ml

> 100 kusů 38,60 Kč
WDS-201*E

WD Sense osv.vzduchu spr. Relax Aromatherapy 300ml

94 kusy 38,60 Kč
WDS-201*A

WD Sense osv.vzduchu spr. OCEAN 300ml

> 100 kusů 38,60 Kč
WDS-201*B

WD Sense osv.vzduchu spr. VANILKA 300 ml

> 100 kusů 38,60 Kč
WDS-201*G

WD Sense osv.vzduchu spr. Fresh Sheets 300ml

86 kusy 38,60 Kč
WDS-201*C

WD Sense osv.vzduchu spr.Spa Aromatherapy 300ml

> 100 kusů 38,60 Kč
WDS-201*H

WD Sense osv.vzduchu sprey Lilac 300ml

85 kusy 38,60 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

WD Sense osvěžovač vzduchu sprej Oceán, 300 ml

WD Sense osvěžovač vzduchu sprej Oceán s technologií odstraňování nepříjemných pachů. Obnovuje svěžest a zanechává dlouhotrvající příjemnou vůni.


Použití:

Před použitím protřepejte. Držte láhev ve vzpřímené poloze a stříkejte osvěžovač vzduchu rozprašovací hlavou nahoru. Náplně jsou zakázány!


Nebezpečí:

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm, horkými povrchy a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.


Složení:

Propan-butanová pohonná látka, Parfum.