OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WOOLITE Color 4,5 l

201,83 Kč

166,80 Kč bez DPH

Kód WOO-082
Počet kusů
Skladem: 95 kusy

Woolite Mix Colors tekutý prací přípravek 75 praní 4,5 l

 

Tekutý prací přípravek.

 

Příprava a použití:

Vždy dodržujte pokyny na praní dle štítku na oblečení. Nové oblečení perte odděleně. Prací přípravek dávkujte do přihrádky k tomu určené nebo umístěte do bubnu pračky.
Pro všechny stupně tvrdosti vody.
Dávkování: viz obal.

 

Varování

Woolite® Mix Colors. Tekutý prací přípravek.

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

 

Složení:

5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdla, enzymy, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, parfém, Linalool, Citronellol, Geraniol

 

Skladování:

Spotřebujte do 2 let od data výroby uvedeného na obale.