OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WOOLITE prací gel na barevné prádlo 3,6 l

195,66 Kč

161,70 Kč bez DPH

Kód WOO-006
Počet kusů
Skladem: 82 kusy

Woolite na barevné prádlo s kreatinem. Tekutý prací přípravek.

Dávkování:

 

1 uzávěr = 120 ml

 

Praní v automatické pračce:

Náplň pračky 2 – 3 kg: 60 ml při mírném zašpinění prádla, 90 ml pří středním zašpinění prádla, 120 ml při silném zašpinění prádla.

Náplň pračky 4 – 5 kg: + 20 ml

 

Ruční praní: 40 ml / 5 l vody

 

Vždy dodržujte pokyny na praní dle štítku na oblečení. Nové oblečení perte odděleně. Prací přípravek dávkujte do přihrádky k tomu určené nebo umístěte do bubnu pračky.

Varování:

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahue 2-methylisothiazol-3-(2H)-on. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Složení:

5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdla, enzymy, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, parfém (LInalool, Limonene, Geraniol, Citronellol)

Distributor:

Reckitt benckiser spol s. r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3, Tel.: +420 234 147 096, consumers_cz@rb.com