OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WUNDER-Baum Classic tekutý osvěžovač do auta Vanilla 4,5 ml

106,84 Kč

88,30 Kč bez DPH

Kód WUN-002
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Osvěžovač vzduchu.

 

Jinak vždy udržujte nádobku ve vzpřímené poloze, nenechejte ji nebo uzávěr ležet naplocho na žádném povrchu. Dbejte na to, aby byl dřevěný kryt vždy pevně dotažen a dotažení pravidelně kontrolujte.

 

Varování:

Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Použitý výrobek / výrobky vyhoďte do domovního odpadu. Nepoužitý výrobek / výrobky odevzdejte k likvidaci na sběrném místě nebezpečných nebo speciálních odpadů. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsah nebezpečných látek: Benzyl Salicylate, Alpha-Iso-Methylionone, 2-(4-Terc-Butylbenzyl)Propanal, Alpha-n- Hexylcinnamicaldehyde, omega-Pentadecalactone, Methyl-okt-2-ynoát