OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

XANTO pěna na trouby a sporáky 500 mll

67,03 Kč

55,40 Kč bez DPH

Kód XAN-006
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Supersilný čisticí přípravek na trouby a grily. Snadno a bez drhnutí odstraní případné zbytky jídla a mastnotu. Ideální také na čištění skel krbu.

 

Pokyny:

Před odstraněním uzávěru si nejprve přečtěte pozorně text. Přečtěte si rovněž návod k použití spotřebiče od výrobce. Používejte na vychladlou troubu / gril. Při práci s čisticím prostředkem používejte gumové rukavice, ochranné oblečení, ochranu očí, obličeje a rukou. Vypněte přívod elektřiny / plynu. Chraňte podlahu a vnější povrchy. Vyjměte držáky a mřížky z trouby a samostatně vyčistěte přípravkem Xanto. PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ PROTŘEPEJTE A DRŽTE VE VVZPŘÍMENÉ POLOZE. Namiřte hubici směrem do trouby / grilu začněte zezadu, nastříkejte ze vzdálenosti zhruba 20 cm / 8 palců na vnitřní část trouby včetně skleněných dvířek. NESTŘÍKEJTE NA VNĚJŠÍ ČÁSTI TROUBY / GRILU, TĚSNĚNÍ DVÍŘEK, SVĚTÉLKA, TOPNÉ TĚLESO A VENTILÁTOR. Nepoužívejte na trouby se samočisticím programem, mikrovlnné trouby, horké trouby / grily, vnější povrchy, chromované, hliníkové, zinkové, měděné, plastové, lakované či leštěné povrchy. Zavřete dvířka a nechte působit max. 30 minut. Důkladně utřete vlhkým hadříkem. V případě odolných usazenin proces opakujte. Troubu / gril před zapnutím elektřiny / plynu dobře vyvětrejte. Nasaďte bezpečnostní kryt zpět na nádobku.

 

Upozornění:

Obsahuje hydroxid sodný, který může způsobit těžké popáleniny, vážné poranění očí. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou, opláchněte okamžitě velkým množstvím chladné vody alespoň na 20 minut, a vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Dráždivý pro dýchací cesty – nevdechujte výpary. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nehody, při požití nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc /ošetření a ukažte tento obal nebo označení. Při styku s oděvem, ihned vyperte. Nebezpečí: nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C, Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Záměrně nesprávné použití a vdechování obsahu může být škodlivé nebo smrtelné. Používejte pouze dle návodu. Nepoužívejte ve volné přírodě za větrného počasí. Prázdný obal zneškodňujte v souladu se zákonem o odpadech.