OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

XANTO pěnový odstraňovač skvrn a pachu od zvířat 500 ml

72,84 Kč

60,20 Kč bez DPH

Kód XAN-001
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

Xanto pěnový odstraňovač skvrn a pachu od zvířat 500 ml

Xanto pěnový odstraňovač skvrn a pachu od zvířat odstraňuje skvrny, bakterie, pach, moč, výkaly, krev a špínu z koberců, čalounění, podestýlek a také z textilií pro zvířata. Odrazuje zvířata od znovu znečištění stejných míst. Zabraňuje blednutí barev a tkanin vláken. Nezanechává žádné lepkavé zbytky.

Plněno stlačeným vzduchem (ne plynem).

 

Varování:

Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zahřívání může způsobit výbuch. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze dle návodu. Záměrné nesprávné použití a vdechování obsahu může být škodlivé nebo smrtelné. Prázdný obal zneškodňujte v souladu se zákonem o odpadech.