OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ŽABKA 400 g

34,61 Kč

28,60 Kč bez DPH

Kód ZAB-102
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Žabka 400 g

Žabka změkčuje vodu a rozpouští špínu.

Je vhodná pro namáčení prádla i předpírku.

Při mytí rychle uvolňuje zastaralé nečistoty a rozpouští mastnou špínu.

Může se použít i k mytí skla a nádobí.

Dobře čistí umyvadla, vany a jiné keramické a smaltované povrchy.

 

Dávkování:

Namáčení a předpírka prádla: cca 5 g / 1 l vody - podle zašpinění prádla a tvrdosti vody

Mytí: 10 g / 1 l vody (1 polévková lžíce = cca 15 g)

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. Odstraňte obsah / obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Obsahuje: uhličitan sodný ES 207-838-8, hydrogensíran sodný ES 231-665-7, metakřemičitan sodný ES 229-912-9

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy