OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS destička proti hmyzu 1 ks

85,91 Kč

71,00 Kč bez DPH

Kód BRO-047
Počet kusů
Skladem: na dotaz

BROS destička proti hmyzu

BROS destička proti hmyzu chrání proti mouchám, komárům, muchničkám, mravencům, molům blechám a rybenkám
Destička postupně uvolňuje páry insekticidu, který likviduje létající hmyz (mouchy, komáry, muchničky, moly) a lezoucí hmyz (mravence, rybenky, blechy) v místnostech.


Použití:

Vyjměte destičku z obalu a umístěte ji na místo, kde dochází k volné cirkulaci vzduchu. Neumísťujte destičku do těsné blízkosti otevřených oken. Jedno balení ochrání místnost o objemu 30 m2 po dobu asi 2 měsíců. Plné účinnosti přípravku se dosáhne cca po 48 hodinách po instalaci destičky. Účinnost klesá, když jsou otevřená okna.


Upozornění.

Uchovávejte na suchém a chladném místě. Nepoužívejte v prostředí, kde se pohybují děti mladší 3 let, nemocné osoby a alergici. Obytné místnosti každých 8 hodin vyvětrejte.


Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtěte přiložené pokyny. Po použití si umyjte ruce mýdlem a vodou. Zabraňte kontaktu s jídlem, krmivy a pitnou vodou.


Varování:

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.


První pomoc:

Odveďte osobu na čerstvý vzduch. Vypláchněte oči proudem vody, potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je nutná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, Tel.: 224 919 293; 224 915 402. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Aktivní složky prallethrin 9,88 % (9,88 g / 100 g).