OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

JAR tablety Platinum Plus 29 ks

245,15 Kč

202,60 Kč bez DPH

Kód JAR-404
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

Jar Platinum Plus tablety do myčky, 29 ks

Jar Platinum Plus tablety do myčky jsou účinné hned při 1. umývaní.
S technologií proti zašednutí
Není třeba oplachovat.
Efektivní výkon v ekologických a krátkých mycích cyklech


Použití:

Kapsli vložte do zásuvky mycího prostředku a zásobník uzavřete. Při manipulaci musíte mít suché ruce. Nerozbalujte ani neoddělujte sáčky spojené dohromady. Balení po každém použití opět uzavřete.
Pro optimální výsledky použijte zásobník mycího prostředku. Pokud se kapsle do zásobníku nevejde, položte ji na koš na příbory a
zvolte program bez předmytí.
Není třeba přidávat sůl, pokud není voda extrémně tvrdá, tj. nad 26 °e (5 % a více domácností).
Křehké nádobí s potisky myjte při nižších teplotách/ v krátkých cyklech.
Zabraňte kontaktu stříbra s nerezovou ocelí.
V myčce nemyjte starožitný/ ručně malovaný porcelán ani jemný olovnatý křišťál.
1 kapsle = 1 umytí


Kapsle do automatické myčky nádobí

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. Obsahuje Sodium Carbonate Peroxide, Trideceth-n, Disodium Disilicate. Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

15-30 % bělicí činidla na bázi kyslíku; 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky; méně než 5 % fosfonáty, polykarboxyláty; enzymy, parfémy.