OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WC Meister Aktiv blok Minze 45 g

30,37 Kč

25,10 Kč bez DPH

Kód WC-406
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

WC Meister Aktiv blok Minze, 45 g

WC Meister Aktiv blok Minze zajistí precizní umytí záchodové mísy, uvolňuje a zabraňuje usazování vodního kamene. Při každém spláchnutí vytvoří bohatou pěnu s výraznou vůní.

S vůní máty

 

Použití:

Ihned připraveno k použití. Zavěste WC blok pod okraj záchodové mísy.

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah / obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Obsahuje 2,6-octadienal, 3,7-dimethyl-, kyselina izomerizovaná; cineol; oktahydro-5-methoxy-4,7- methano-1(H)-indene-2-karboxaldehyd; citronellal. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Více než 30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Linalool, Coumarin.

 

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.