OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIR HAPPY Click Limber Twist 3 x 15 ml NN

75,50 Kč

62,40 Kč bez DPH

Kód AIR-193
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Air Happy Click Limber Twist, 3 x 15 ml NN

Air Happy Click Limber Twist rychle a účinně osvěžuje vzduch. Neutralizuje nepříjemné zápachy a příjemně provoní prostor.


Řiďte se pokyny dle návodu. Přípravek obsahuje propan/butan.


Nebezpečné látky:

Linalool, 3,7-dimethyloktan-3-ol, nerol, pentadekan-15-olid, dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd, eukalyptový olej, reakční směs 3-(4-metyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehydu a 4-(4-metyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1- karbaldehydu


Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.


Spotřebujte do 36 měsíců.


air-194

AIR HAPPY Click Aqua World 3 x 15 ml NN

75,50 Kč

Air Happy Click Aqua World, 3 x 15 ml NN Air Happy Click Aqua World rychle a účinně osvěž

ano

Detail
air-196

AIR HAPPY Click Marine Wave 3 x 15 ml NN

75,50 Kč

Air Happy Click Marine Wave NN, 3 x 15 mlAir Happy Click Marine Wave rychle a účinně osvěž

ano

Detail
air-199

AIR HAPPY Click Tahiti Paradise 3 x 15 ml NN

75,50 Kč

Air Happy Tahiti Paradise NN, 3 x 15 mlAir Happy Click Tahiti Paradise rychle a účinně osv

ano

Detail
air-198

AIR HAPPY Click Rain of Island 3 x 15 ml NN

75,50 Kč

Air Happy Click Rain of Island 3 x 15 mlAir Happy Click Rain of Island rychle a účinně osv

ano

Detail