OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS Duo na mouchy - prášek s rozpouštědlem 40 g

80,59 Kč

66,60 Kč bez DPH

Kód BRO-038
Počet kusů
Skladem: 29 kusy

BROS Duo na mouchy-prášek s rozpouštědlem 40 g

BROS Duo na mouchy-prášek s rozpouštědlem pro přípravu suspenze na boj proti mouchám v obytných, skladových a továrních prostorech i v odpadních kontejnerech.

Upozornění! Připravenou směs spotřebujte do 24 hodin.

Použití:

Nasypte obsah sáčku do připravené nádoby a přidejte rozpouštědlo. Zamíchejte a vyčkejte asi 2 minuty, dokud se prášek nerozpustí. Přípravek naneste pomocí štětce na všechny povrchy, kde se vyskytují mouchy (parapety, oblasti poblíž oken a dveří či na sluncem zalité plochy). Můžete natřít dlouhé a úzké kusy překližky nebo fólií a zavěsit pod strop. Nepřebarvujte oblasti s vysokou nasákavostí, velmi špinavé a čerstvě vápněné, protože účinnost produktu se sníží. Účinkuje okamžitě po použití.

Pozor! Mouchy rády sedají na okraje rámů. Proto je důležité, abyste při natírání okenních rámů a parapetů chránily zejména jejich hrany.

Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtěte přiložené pokyny.

Varování:

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Po práci s produktem si pečlivě omyjte ruce vodou s mýdlem.

První pomoc:

Oči vypláchněte vodou, kůži omyjte vodou s mýdlem. V případě požití nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou péči Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy. Skladujte na suchém místě. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Aktivní složka:

Imidakloprid 10 % (10 g / 100 g), křemelina 3 % (3 g / 100 g). Obsahuje Trikozen, (feromony vábící mouchy) a denatonium benzoát (brání náhodnému požití).